6. Uluslararası Maden
Makineleri ve Teknolojileri Kongresi

 

                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

                            6. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi (IMMAT) 18-21 Ekim 2017
                         tarihleri arasında MINEX Fuarı ile koordineli olarak İzmir’de düzenlenmiştir.
                         Maden Mühendisleri Odası’nın önemli etkinliklerinden birisi olan
                         kongre kapsamında; maden işletme, cevher hazırlama ve
                         zenginleştirme, mermer, altyapıya yönelik kullanılan
                         maden makinaları ve bunların teknolojileri ile ilgili konular dünyanın önemli
                         uzmanları tarafından sunulup tartışılacaktır.

                       

                             6. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi

 

                         Bildiri Gönderimi

 

                         Kongre İletişim